pl

Raport z badania zjawiska instrumentalnego wszczynania postępowań prawnych w trakcie toczącego się postępowania podatkowego

W ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu opracowaliśmy raport pt. Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Raport podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej.

https://gww.pl/media/publications/pdfs/Raport-instrumentalne-wszczynanie-postepowan-karnych-skarbowych-gww-2019-12-12.pdf

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera