pl

Ośrodek KARTA

GWW angażuje się w wybrane projekty Ośrodka KARTA. Wsparliśmy finansowo publikację Gdynia. Biznesplan II RP oraz współorganizowaliśmy spotkanie z biznesem w Kinie Muranów pod hasłem Gdynia. Biznesplan II RP. Nasza współpraca obejmuje także pomoc Ośrodkowi KARTA w sporach prawnych.

Ośrodek KARTA jest niezależną organizacją pozarządową zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera