pl

Lemkin 2018 – biblioteka Lemkinowska

Wsparliśmy finansowo przedsięwzięcie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zorganizowane w ramach obchodów 70. rocznicy uchwalenia przez ONZ konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Twórcą pojęcia „ludobójstwo”, a także autorem projektu konwencji był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin.

Kluczowym przedsięwzięciem w ramach projektu mającego na celu popularyzację postaci Lemkina przez Ośrodek jest stworzenie minibiblioteki prac dotyczących badań nad ludobójstwem. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otrzyma blisko 200 tytułów dotyczących samego Lemkina oraz szeroko pojętych genocide studies. Pozycje zostaną udostępnione czytelnikom w postaci wyodrębnionego księgozbioru od czerwca 2018 roku. Zebranie kluczowych pozycji w jednym miejscu ułatwi badania uczonym, zainspiruje studentów prawa i posłuży wszystkim zainteresowanym tematem. Przyczyni się także do popularyzacji postaci i osiągnięć Rafała Lemkina – jednego ze świadków i bohaterów wieku XX.

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera