Wioletta Waśko

Wioletta Waśko

adwokat, of counsel

Praktyki

Spory podatkowe

Prawo karne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
 • Wioletta.Wasko@gww.pl
 • +22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Wioletta Waśko

adwokat, of counsel

Bioarrow
 • Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 r. w administracji państwowej. Od 2007 r. pracowała jako aplikant adwokacki, a potem adwokat w kancelarii prawnej.
 • Zajmuje się głównie postępowaniami z zakresu przestępczości gospodarczej – karnymi i w sprawach o przestępstwa skarbowe. Reprezentuje klientów we wszystkich stadiach procesu, w tym na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez inne niż prokurator organy postępowania.
 • W GWW od 2008 r.
Wykształceniearrow
 • Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, magister prawa – 2003 r.
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia), stypendium Erasmus – 2002/2003 r.
 • Od 2009 r. jest arbitrem Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligii Piłki Siatkowej. Międzynarodowy Wydział Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasbourgu (Francja), I cykl kursu prawa porównawczego – 2002 r.
 • Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka 2007-2011 rok, egzamin adwokacki - 2011 r.
   
Publikacjearrow