Tomasz Maliński

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Praktyki

Ochrona danych osobowych

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
 • Tomasz.Malinski@gww.pl
 • +22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Bioarrow
 • Od 1992 r. prowadzi praktykę prawniczą w zakresie prawa korporacyjnego, którą rozpoczynał, a następnie przez szereg lat prowadził w międzynarodowej firmie prawniczej Allen&Overy (1992–2005).

 • Specjalizuje się w dziedzinie prawa korporacyjnego, transakcjach kapitałowych oraz procesach inwestycyjnych. W swojej praktyce działał jako doradca prawny w wielu projektach prywatyzacyjnych, projektach typu joint-venture oraz fuzjach i przejęciach (M&A).

 • Rozwinął również praktykę w zakresie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji); prawa nowych technologii (transakcje outsourcingowe; transfer technologii; wdrożenia systemów IT; licencjonowania systemów komputerowych; spory dotyczące domen internetowych); kwestii związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz ochrony konsumentów. Zajmuje się ponadto problematyką sporów i zarządzania konfliktami oraz prowadzeniem negocjacji prawniczych, jak również rozwiązywaniem konfliktów przy pomocy mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W ramach swojej praktyki mediacyjnej prowadzi mediacje cywilne i gospodarcze, w tym dotyczące wykonania umów handlowych; umów o współpracę, umów dystrybucyjnych; spółki i sprawy korporacyjne; inwestycje zagraniczne i umowy joint-ventures; transakcje fuzji i przejęć; obrót i zarzadzanie nieruchomościami; finansowanie inwestycji; nieuczciwa konkurencja i własność intelektualna (IT, umowy licencyjne; prawo autorskie i własność przemysłowa).

 • W GWW od 1997 r.

Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 1992 r.
 • Aplikacja radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, egzamin radcowski i wpis na listę radców prawnych – 1995 r. 
 • University of Cambridge, St. John’s College, Master of Law (LLM) – 1997 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego – 2003 r.
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Studia Podyplomowe w zakresie Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów – 2012 r. 
 • Wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – 2013 r.  
 • Wpis na listę mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie – 2014 r.
 • Dyrektor Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – od 2015 r.
Publikacjearrow