Sylwia Lubelczyk-Krzywonos

Sylwia Lubelczyk-Krzywonos

radca prawny, associate

Praktyki

Spory podatkowe

VAT, akcyza i cło

Kontakt
 • Sylwia.Lubelczyk@gww.pl
 • +48 17 333 10 10
 • biuro w Rzeszowie

Sylwia Lubelczyk-Krzywonos

radca prawny, associate

Bioarrow
 • Przed dołączeniem do GWW należała do zespołów wiodących kancelarii podkarpackich zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, gdzie zajmowała się w szczególności bieżącą obsługą w zakresie zagadnień prawnopodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych aspektów instrumentów wsparcia sprzedaży, sporządzaniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, jak również reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach o wydanie interpretacji  podatkowych oraz w postępowaniach dotyczących sporów podatkowych. 
 • W GWW zajmuje się bieżącą obsługą w sprawach z zakresu podatku VAT oraz reprezentuje klientów w postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, jak również przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sporach podatkowych, w szczególności w postępowaniach  dotyczących karuzel w podatku VAT.
 • W GWW od 2020 r. 
   
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Jagielloński , Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,  licencjat europeistyki – 2008 r. 
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2010 r.
 • Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Universität Heidelberg i Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Szkoła Prawa Niemieckiego – 2010 r.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, aplikacja radcowska w latach 2012 – 2014, egzamin państwowy na radcę prawnego  - 2015 r. 
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studia podyplomowe na kierunku doradztwo podatkowe – 2019 r. 
   
Publikacjearrow