pl

Koronawirus (COVID-19)

REGULACJE

Tarcza antykryzysowa, 1 kwietnia 2020 r.

Mając na uwadze fakt, iż w dniu 31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną: Specustawą), przedstawiamy Państwu opracowanie przybliżające wprowadzone zmiany.

Przedstawiamy zmienione lub nowowprowadzone regulacje w zakresie podatków, mające pomóc przedsiębiorcom w trudnym czasie epidemii. Wskazaliśmy także rozwiązania adresowane do organów podatkowych, które jednocześnie mają wpływ na sytuację podatnika/przedsiębiorcy. W opracowaniu znajdziecie Państwo również informacje na temat zawieszenia wszelkich postępowań podatkowych i kontrolnych oraz wydłużenia terminu do wydania interpretacji indywidulanej.

Czytaj więcej: http://newsletter.gww.pl/alert/Pakiet_zmian_podatkowych_specustawa.pdf

 

Tarcza 1.1 (2.0), 17 kwietnia 2020 r.
Jakie zmiany wprowadza?

Sejm RP uchwalił dzisiaj ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV,
wprowadzającą rozwiązania dla przedsiębiorców w celu utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym
wirusem (COVID-19). Mając to na uwadze, przygotowaliśmy dla Państwa alert omawiający najważniejsze formy pomocy dla
przedsiębiorców wynikające z uchwalonych przepisów. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta.

Czytaj więcej: http://newsletter.gww.pl/alert/Tarcza_antykryzysowa_1.1.pdf

 

Tarcza 3.0, 21 maja 2020 r.
Co się zmienia?

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza 3.0.Przygotowaliśmy dla Państwa alert, w którym omówiliśmy kluczowe zmiany wynikające z uchwalonych przepisów. 

Czytaj więcej: http://newsletter.gww.pl/alert/Tarcza_3.0.pdf 

 

Tarcza 4.0, 09.07.2020 r. 
Nowe źródło finansowania. Wsparcie z wojewódzkich urzędów pracy

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła nową możliwość ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Obecnie, dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą uzyskać także te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19 nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Czytaj więcej: http://newsletter.gww.pl/alert/Nowe_zrodlo_finansowania_WUP.pdf

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA 

 

ARTYKUŁY

Rezydencja podatkowa w czasie lockdown

Liczba dni, które w roku podatkowym spędzamy w jednym kraju to jedna z ważniejszych okoliczności, które są brane pod uwagę przy ustaleniu miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Z uwagi na zakaz przemieszczania się, wiele osób znajduje się obecnie w państwie, w którym nie ma (lub nie planowało mieć w 2020 roku) rezydencji podatkowej.

Czytaj więcej: http://lexplorers.pl/rezydencja-podatkowa-w-czasie-lockdown/

COVID-19 a branża budowlana – siła wyższa w kontraktach FIDIC

COVID-19 bez wątpienia wpływanie niekorzystnie na branże budowlaną. Inwestorzy i wykonawcy zastanawiają się, czy wystąpienie pandemii może stanowić siłę wyższą i w jaki sposób uchronić się przed niekorzystnymi skutkami obecnej sytuacji. W poniższym wpisie przyjrzymy się bliżej, jak warunki kontraktowe FIDIC regulują kwestie związane z siłą wyższą.

Czytaj więcej: http://lexplorers.pl/covid-19-branza-budowlana-sila-wyzsza-w-fidic/ 

Alkohol do dezynfekcji kosztem uzyskania przychodu

Obecnie wiele firm wyposaża swoje biura w alkohol (spirytus) do dezynfekcji. Wynika to przede wszystkim z braku dostępności innych środków służących do odkażania. Czy tego rodzaju wydatek podatnik można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czytaj więcej: http://lexplorers.pl/alkohol-dezynfekcji-kosztem-uzyskania-przychodu/

Ulga dla darczyńców – zerowa stawka VAT dla podmiotów przekazujących środki ochrony indywidualnej

Wyjątkowe okoliczności, w jakich znaleźliśmy się w związku z epidemią SARS-CoV-2, powodują natłok nowych rozwiązań legislacyjnych. Wśród nich znalazły się rozwiązania podatkowe skierowane do tych przedsiębiorców, którzy postanowili walczyć z epidemią poprzez darowanie różnego rodzaju środków służących do jej powstrzymywania, w tym m. in. środków ochrony indywidualnej – podstawowego oręża w walce z chorobą.

Czytaj więcej: http://lexplorers.pl/ulga-dla-darczyncow-zerowa-stawka-vat-dla-podmiotow-przekazujacych-srodki-ochrony-indywidualnej/ 

 

INICJATYWY

#RatujBiznes – akcja bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców sektora MŚP

GWW włącza się do akcji #RatujBiznes, organizowanej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to akcja polegająca na informowaniu przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych.

W ramach #RatujBiznes GWW oraz inne zaangażowane kancelarie nieodpłatnie pomagają mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski.

Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnego wsparcia. Kontakt w sprawie wsparcia ze strony GWW:
Michał Tuszyński, michal.tuszynski@gww.pl, tel.: 48 509 290 959

Czytaj więcej: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/

 

Wpieramy VentilAid – twórców „respiratora ostatniej szansy”

GWW jest partnerem prawnym inicjatywy VentilAid, która dzięki wykorzystaniu technologii wspomaga walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.

W jaki sposób? Grupa inżynierów i projektantów zdecydowała się na stworzenie urządzenia o funkcji respiratora. Projekt został zaprojektowany na podstawie zaleceń i sugestii lekarzy, jako narzędzie do walki ze skutkami choroby COVID-19. Ventilaid, to urządzenie, które pozwoli odciążyć personel medyczny i pomoże jak największej ilości ludzi. Dzięki swoim unikalnym parametrom technicznym, narzędziom do analityki a przy tym niskiej cenie produkcji, może on zostać szybko wdrożony do masowej produkcji i trafić wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny, także do krajów najuboższych.

VentilAid jest obecnie na etapie testów medycznych nowego prototypu oddechowego, taniego w produkcji i ogólnodostępnego.

Zespół praktyki własności intelektualnej oraz nowych technologii GWW wspiera VentilAid w zakresie prawa autorskiego i  praw własności przemysłowej. 

Więcej informacji o inicjatywie: https://www.ventilaid.org/pl/

Autor

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera