Rafał Pietruszewski

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
  • Rafal.Pietruszewski@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Bioarrow
  • Zajmuje się prawem od roku 2008, kiedy w rakcie studiów rozpoczął pracę w kancelarii prawnej oraz wolontariat w fundacji Academia Iuris.
  • W kancelarii GWW zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych i obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz sportowego.
  • Arbiter Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej SA.
  • W GWW od 2009 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2010 r.
  • Wpis na listę radców prawnych – 2014 r. 
Publikacjearrow