Maciej Grzesiuk

Maciej Grzesiuk

adwokat

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
 • Maciej.Grzesiuk@gww.pl
 • +22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Maciej Grzesiuk

adwokat

Bioarrow
 • Swoją karierę zawodową rozpoczął w Kancelarii GWW.
 • Ma doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w przeprowadzaniu procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie prawnym rzecz podmiotów zajmujących się organizacją i  zarządzaniem profesjonalnymi rozgrywkami sportowymi. Zajmuje się regulacjami statutowymi i regulaminowymi podmiotów funkcjonujących w sporcie oraz ich obsługą bieżącą, obejmującą w szczególności spory sądowe, obsługę korporacyjną, przygotowanie oraz negocjowanie kontraktów handlowych.
 • Pełni funkcję arbitra i sekretarza Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, a także funkcję sekretarza Komisji Dyscyplinarnej Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.

  Od 2014 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • W GWW od 2008 r.
Wykształceniearrow
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa – 2013 r.
 • Egzamin Adwokacki, wpis na listę adwokatów – 2017 r.
Publikacjearrow