Ines Borkowska

Ines Borkowska

radca prawny

Praktyki

Ochrona danych osobowych

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prawo pracy

Kontakt
 • Ines.Borkowska@gww.pl
 • +17 333 10 10
 • biuro w Rzeszowie

Ines Borkowska

radca prawny

Bioarrow
 • Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii adwokackiej jako stażystka projektu unijnego dla najlepszych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego: „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”, a następnie w kancelarii radców prawnych i adwokatów specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.
 • Bezpośrednio przed  dołączeniem do GWW pracowała w jednej z wiodących kancelarii podkarpackich zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa gospodarczego.
 • W GWW zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa pracy oraz świadczy pomoc prawną obejmującą ochronę danych osobowych. Od początku epidemii COVID-19 jest członkiem zespołu zajmującego wsparciem prawnym przedsiębiorców w walce z COVID-19. Zajmuje się w szczególności reprezentowaniem przedsiębiorców w sprawach uzyskiwania, rozliczania i kontroli dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne udzielanych na podstawie ustaw i rozporządzeń wydawanych w celu zwalczania negatywnych skutków gospodarczych wywołanych COVID -19. Jest współautorem książki ,,Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19”.
 • W GWW od 2018 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2014 r.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, licencjat na kierunku administracja – 2013 r.
 • Law School Staffordshire University, studia w ramach Programu Erasmus – 09.2011 r. – 01.2012 r.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, aplikacja radcowska w latach 2015 – 2017, zakończona pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym - 2018 r.
Publikacjearrow