Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Zakres praktykiarrow
  • Sporządzamy opinie prawnopodatkowe i uzyskujemy interpretacje indywidualne w celu rozstrzygnięcia wątpliwości czy planowane lub zrealizowane czynności rodzą obowiązek przekazania informacji do organów podatkowych.
  • Opracowujemy wewnętrzne procedury dopasowane do specyfiki organizacji, zapewniające prawidłowe wykonanie wszystkich obowiązków w zakresie raportowania przez: promotora, korzystającego lub wspomagającego.
  • Przygotowujemy obowiązkowe raporty wymagane przez organy podatkowe.
  • Prowadzimy dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej oraz służb księgowych dotyczące wykonywania obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych.
  • Przeprowadzamy audyty podatkowe pozwalające na rozpoznanie wszystkich uzyskiwanych korzyści podatkowych i ich ocenę z punktu widzenia obowiązków raportowych oraz znowelizowanej, ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.