Prawo korporacyjne

Zakres praktykiarrow
  • Oferujemy kompleksową obsługę procesów restrukturyzacji wewnątrzgrupowej (zmiana struktury grupy, uproszczenie struktury).
  • Planujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania dotyczące formy prowadzonej działalności, z uwzględnieniem aspektów podatkowych. 
  • Zapewniamy kompleksową obsługę procesów transformacji spółek (połączenia, podziały, przekształcenia, w tym procesy transgraniczne) oraz przekształcenia formy działalności gospodarczej osób fizycznych.
  • Realizujemy zmiany struktury kapitałowej spółek (podwyższenie, obniżenie kapitału, umorzenie udziałów/akcji).
  • Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną naszych Klientów. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentów statutowych dla spółek oraz organów spółek.
  • Zakładamy spółki „szyte na miarę” odpowiadające specyfice działalności prowadzonej przez klienta, wielkości oraz struktury właścicielskiej.
  • Koncentrujemy się na tym, aby zasady corporate governance były dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i ochrony ich interesów.