pl

Odzyskujesz prawa do gruntu – nie płacisz podatku przy sprzedaży

Rozmowa z radcą prawnym Markiem Szymankiem: Czy spadkobiercy właściciela nieruchomości zapłacą podatek dochodowy, jeżeli sprzedadzą od razu odzyskaną ziemię? – „O ile decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości jest zdarzeniem prawnym, wywierającym skutki prawnorzeczowe, polegające na pozbawieniu prawa własności nieruchomości, o tyle zwrot wywłaszczonej nieruchomości prowadzi do zdarzeń dokładnie odwrotnych — mianowicie do przywrócenia stosunków prawnorzeczowych panujących przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu. Mówiąc inaczej: w konsekwencji zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel albo jego spadkobiercy stają się na powrót posiadaczami prawa utraconego w wyniku wywłaszczenia. […] Zatem sprzedaż przez spadkobierców odzyskanej nieruchomości nie jest opodatkowana”.

Autor

Marek Szymanek

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+22 212 00 00

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera