pl

Fundacja rodzinna. Świadczenia korzystniejsze od dywidendy.

Świadczenia wypłacane przez fundację rodzinną podlegają opodatkowaniu według stawki 15 proc. CIT. Warto jednak zauważyć, że na gruncie przepisów o CIT faktyczne opodatkowanie świadczeń z fundacji rodzinnej okazuje się niższe niż wspomniana stawka podatku. Jak to możliwe?

Tłumaczą prawnicy z zespołu PrivateClient, doradca podatkowy Krzysztof Gajdziński i adw. Franciszek Dewille we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

https://edgp.gazetaprawna.pl/aktualnosci/36,Prawo-Podatkowe/80089,Fundacja-rodzinna.-Swiadczenia-korzystniejsze-od-dywidendy.html

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera