en

Obstacles in support for innovative companies

The BRIdge Alfa program coordinated by the National Center for Research and Development is an interesting source of financing for innovative entrepreneurs, however, investment funds have some reservations about the legal and executive layer of the program. In his article for Wprost, Piotr Czajka discusses main controversies raised by the BRIdge Alfa program.

Link to the publication: https://www.wprost.pl/gospodarka/10184222/wsparcie-dla-innowacyjnych-firm-z-przeszkodami.html

 

Share

Concerned about
missing out
on key legal
developments?

Subscribe to our newsletter

Wsparcie dla innowacyjnych firm z przeszkodami

Program BRIdge Alfa, koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest interesującym źródłem finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorców, jednak fundusze inwestycyjne mają pewnie zastrzeżenia do warstwy prawnej jak i wykonawczej programu. W artykule zostały omówione główne kontrowersje, jakie wzbudził program BRIdge Alfa.

Artykuł Piotra Czajki ukazał się na Wprost.pl 17 stycznia 2019 r.

Link do publikacji: https://www.wprost.pl/gospodarka/10184222/wsparcie-dla-innowacyjnych-firm-z-przeszkodami.html 

Author

Share

Concerned about
missing out
on key legal
developments?

Subscribe to our newsletter