Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym

Monografie/Publikacje książkowe | Orzecznictwo w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer | 2016

Andrzej Ladziński

Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14) w Orzecznictwo w sprawach podatkowych – komentarze do wybranych orzeczeń pod redakcją naukową B. Brzezińskiego, W. Morawskiego.