Samorząd doradców podatkowych apeluje, by NSA napiętnował nadużywanie postępowań karnych skarbowych

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 21/07/2020

Andrzej Ladziński

Do jednego z postępowań dołączyła się Krajowa Rada Doradców Podatkowych, składając opinię tzw. przyjaciela sądu (amicus curiae). Samorząd stanął po stronie podatnika, wskazując w swoim piśmie niemal 600 wyroków sądowych z ostatnich trzech lat, dotyczących spraw, w których postępowanie karne skarbowe traktowano instrumentalnie.

"Chcemy zwrócić uwagę, że sąd powinien badać zasadność wszczynania takiego postępowania. I to organ podatkowy, a nie podatnik, powinien udowodnić, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego było uzasadnione. Powinien wykazać, że było realne podejrzenie popełnienia przestępstwa, a podjęte czynności zmierzały do ustalenia sprawcy, znalezienia świadków i dowodów takiego czynu itd." - mówi Andrzej Ladziński, członek Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Artykuł został opublikowany na łamach Rzeczpospolitej 21.07.2010 r.: https://www.rp.pl/Doradcy-podatkowi/307219990-Nie-robmy-z-podatnika-przestepcy---doradcy-podatkowi-apeluja-o-napietnowanie-praktyk-skarbowki.html

Pobierz PDF