RAPORT: Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych Skarbowych

Raporty | GWW | 17/02/2020

Andrzej Ladziński, Kacper Kudlek, Wioletta Waśko

Raport: Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych Skarbowych w Trakcie Postępowań Kontrolnych i Podatkowych - Analiza Praktyki Stosowania Art. 70 § 6 Pkt 1 Ordynacji Podatkowej.

Analiza zebranego w drodze dostępu do informacji publicznej materiału doprowadziła do wniosku, że organy skarbowe bardzo rzadko wszczynają postępowania karne skarbowe przed zakończeniem postępowania w administracyjnym toku instancji. Jednak kiedy już się na to decydują, robią to bardzo precyzyjnie. Postępowania karne skarbowe są wszczynane jeszcze przed zakończeniem postępowania wymiarowego niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem”.Potwierdzeniem powyższego są następujące dane:

  • Postępowania kontrolne, w trakcie, których doszło do wszczęcia postępowania karnego skarbowego stanowiły zaledwie 5,1% wszystkich prowadzonych przez organy postępowań kontrolnych w badanym okresie.
  • Postępowania kontrolne, w trakcie których doszło do wszczęcia postępowania karnego w 91% przypadków to postępowania mające za przedmiot zobowiązania podatkowe przedawniające się z końcem danego roku.
  • Ponad 70% postępowań karnych skarbowych wszczętych w ostatnim roku biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zostało wszczętych w ostatnim kwartale tego roku.

Autorami raportu są prawnicy GWW: Andrzej Ladziński, Joanna Waśko, Wioletta Waśko, Kacper Kudlek oraz Tomasz Burczyński.

Partnerami projektu, którzy przyczynili się do powstania Raportu są m.in. Kancelaria GWW, Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK w Toruniu.

Raport do pobrania poniżej.

Pobierz PDF