Rozliczenie między stronami umowy o roboty budowlane

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 31/05/2016

Michał Sękowski

O ile solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom nie budzi wątpliwości, o tyle poprawa sytuacji generalnego wykonawcy kosztem inwestora nie znajduje uzasadnienia.

Michał Sękowski, radca prawny, partner GWW Legal jest współautorem artykułu na temat rozliczenia umowy o roboty budowlane.

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej dnia 31 maja 2016 r. Tekst dostępny pod linkiem: https://www.rp.pl/Opinie/305319980-Rozliczenie-miedzy-stronami-umowy-o-roboty-budowlane.html