Raport „Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: rozstrzygnięcia, pełnomocnicy i kancelarie”

Raporty | Redakcja Publikacji Elektronicznych LEX | 07/12/2021

Małgorzata Militz

Druga edycja raportu o polskich sprawach podatkowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikowana. Wynika z niej, że w 2021 r. stosunek orzeczeń korzystnych do niekorzystnych dla polskich podatników był jeszcze lepszy niż w całościowym porównaniu obejmującym lata 2004–2021. Wśród wygranych spraw znalazło się postępowanie prowadzone przez Małgorzatę Militz, naszego radcę prawnego.

W części raportu poświęconej rankingowi pełnomocników podatników w sporach przed TSUE, w którym wzięto pod uwagę kryterium ilościowe (liczba spraw prowadzonych przez danego pełnomocnika) oraz jakościowe (skuteczność, czyli liczba spraw, które udało się pełnomocnikowi zakończyć sukcesem dla swojego klienta), pełnomocnik na pierwszym miejscu uzyskał trzy wygrane rozstrzygnięcia, kolejni pełnomocnicy znajdujacy się w zestawieniu wygrali po dwie sprawy dla swoich klientów. Wśród nich znalazła się Małgorzata Militz z wygranymi dla Budimexu SA TNT Express Worldwide.

Raport opracowała Redakcja Publikacji Elektronicznych LEX.

Skrótowe opracowanie raportu można przeczytać na stronie Prawo.pl pod linkiem: <https://www.prawo.pl/podatki/wygrane-sprawy-polskich-podatnikow-przed-tsue-raport-lex-2021,512161.html>.

Cały raport jest natomiast dostępny pod adresem: <https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/inne/raport-polskie-sprawy-podatkowe-przed-tsue-rozstrzygniecia-pelnomocnicy-151371701?&_ga=2.41267106.1026583025.1641404460-2073056146.1629281705#xd_co_f=YjhhYmU4ZmUtYTQyMS00ZGEyLWJmOTQtYjNjODFiMDJjNGQy~>.