Przeniesienie prawa do nieruchomości bez VAT

Artykuły w prasie specjalistycznej | Prawo i Podatki | 30/10/2013

Jan Leuenberger

W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w zamian za przeniesienie prawa do nieruchomości spółki nie można uznać na za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 uptu, gdyż przeniesienie prawa nieruchomości nie odbywa się w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Wynagrodzenie rzeczowe w postaci przeniesienia prawa do nieruchomości za umorzone udziały nie podlega VAT. – komentarz Jana Leuenbergera, prawnika GWW Tax, do wyroku WSA w Bydgoszczy z 27 sierpnia 2013 r., sygn. I SA/Bd 430/13

Pobierz PDF