Odwrotne obciążenie w VAT - wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego

Artykuły w prasie specjalistycznej | Przegląd Podatkowy | 01/03/2018

Małgorzata Militz

O zmienionych przepisach dotyczacych odliczania podatku należnego dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem pisze na łamach Przeglądu Podatkowego Małgorzata Militz, doradca podatkowy, partner GWW Tax.

"Podatnik nabywa prawo do odliczenia w momencie nabycia towaru lub usługi i tylko wówczas, gdy ten zakup będzie dotyczyć czynności opodatkowanych. Otrzymanie faktury umożliwia zaś jedynie skorzystanie z prawa do odoliczenia" - mówi, Małgorzata Militz.