Niedopuszczalność egzekucji przed doręczeniem decyzji wymiarowej

Artykuły w prasie specjalistycznej | Kazus Podatkowy, nr 02/2017, wydawnictwo TAX PRESS | 01/06/2018

Kamil Szczęsny

W analizowanym wyroku NSA wypowiedział się w zakresie możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego po wydaniu decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, ale przed jej doręczeniem.

Publikacja do pobrania w formacie pdf.

Pobierz PDF