Niedopuszczalne powództwa o ustalenie „nieistnienia” uchwał

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 07/06/2016

Marcin Borkowski

W orzecznictwie sądowym pojawiały się opinie dopuszczające kwestionowanie uchwały zgromadzenia wspólników spółki m.in. na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Uchwałę taką uznawano by wtedy za „nieistniejącą”. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy jest to uzasadnione.

Felieton ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej 7 czerwca 2016 r. w cyklu Akademia Prawa Gospodarczego, link.