Nabywca udziałów musi powiadomić o tym fakcie spółkę

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 15/01/2019

Marcin Borkowski

O zmianie własności udziałów należy zawiadomić spółkę z o.o. Do zawiadomienia trzeba załączyć dowód przejścia na inną osobę np. udziałów lub ich część. Takim dowodem może być umowa sprzedaży. Kto musi dostarczyć spółce takie zawiadomienie?

Artykuł Marcina Borkowskiego ukazał się w Dziennku Gazecie Prawnej, 15 stycznia 2019 r.

Pobierz PDF