Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Bieżące opinie i komentarze | Lexplorers.pl | 25/03/2022

Aneta Skowron

W obliczu nowej sytuacji wielu Ukraińców zastanawia się, jak zalegalizować swój pobyt w Polsce. W ostatnim czasie wprowadzono dużo zmian w tej materii, dlatego w artykule na Lexplorers Aneta Skowron przedstawia najnowszy stan prawny i porównuje go z już istniejącymi regulacjami.

Link do strony z artykułem: http://lexplorers.pl/legalizacja-pobytu-obywateli-ukrainy/.