Kwestionowanie odliczeń VAT pod lupą Trybunału

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 01/06/2017

Małgorzata Militz

Odmowa prawa odliczenia VAT od zakupów od podatników uznanych za nieaktywnych jest niezgodna z dyrektywą VAT uznał wczoraj rzecznik generalny TSUE. Jego opinia pozostaje w opozycji do stanowiska resortu finansów. Zagadnienie komentuje Małgorzata Militz, laureatka miejsca 2. w kategorii VAT w bieżącej edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP (marzec 2017).

KOMENTARZ | Małgorzata Militz, doradca podatkowy GWW

Jak wskazuje Małgorzata Militz, doradca podatkowy GWW, należy się spodziewać, że TSUE uwzględni w swoim wyroku opinię Rzecznika Generalnego. Dla polskich podatników wyrok ten będzie bardzo istotny, szczególnie w kontekście zmian w ustawie o VAT, umożliwiających wykreślenie podatników z rejestru VAT i niepokojących informacjach z Ministerstwa Finansów o utracie prawa do odliczenia przez kontrahentów wyrejestrowanego.

– Opinia rzecznika potwierdza, że ograniczanie w takiej sytuacji prawa do odliczenia podatku jest niezgodne z dyrektywą VAT. Prawo do odliczenia musi być przyznane, jeśli są spełnione przesłanki materialne, nawet jeśli nie zostały spełnione wymogi formalne – mówi Małgorzata Militz.

Artykuł ukazał się wraz z komentarzem w Rzeczpospolitej z dnia 1 czerwca 2017 r., tutaj link.