Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej – rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło...

Artykuły w prasie specjalistycznej | Przegląd Podatkowy | 26/07/2016

Małgorzata Militz

Postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu VAT stanowczo muszą podlegać kontroli sądowoadministracyjnej. W przeciwnym wypadku mogą stanowić naruszenie zasady neutralności systemu VAT – Małgorzata Militz szczegółowo analizuje zagadnienie w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska sądów administracyjnych w tej materii oraz wskazaniem kluczowych wyroków.

Zwrot podatnikom nadwyżki podatku naliczonego czy zwrot podatku naliczonego są wyrazem realizacji zasady neutralności systemu VAT. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości kwota nadwyżki VAT powinna zostać zwrócona podatnikowi w rozsądnym terminie. Organy podatkowe przedłużają termin zwrotu VAT, w związku z prowadzoną kontrolą skarbową, kontrolą podatkową, czy postępowaniem podatkowym. Tymczasem po 15.08.2015 r. podatnicy nie mają prawa do wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, wydane w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego czy też kontroli skarbowej, a to z powodu zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zdaniem Małgorzaty Militz postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu VAT stanowczo muszą podlegać kontroli sądowoadministracyjnej. W przeciwnym wypadku mogą stanowić naruszenie zasady neutralności systemu VAT. W artykule zagadnienie zostało szczegółowo przeanalizowane w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska sądów administracyjnych w tej materii oraz wskazaniem kluczowych wyroków.

Artykuł ukazał się na łamach sierpniowego wydania miesięcznika Przegląd Podatkowy 7/2016.

Pobierz PDF