Face lifting czy gruntowny remont w sankcjach VAT-owskich?

Artykuły w prasie specjalistycznej | „Przegląd Podatkowy” | 08/09/2021

Małgorzata Militz

Temat sankcji VAT-owskich jest w ostatnim czasie szeroko komentowany głównie za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2021 r., Grupa Warzywna przeciwko Dyrektorowi Krajowej Izby Skarbowej we Wrocławiu (C-935/19) – w którym zakwestionowano zgodność krajowych regulacji w zakresie sankcji w VAT z zasadą proporcjonalności. Ale nie tylko. W ostatnim czasie sądy administracyjne – powołując się na zasadę proporcjonalności – coraz częściej uchylają decyzje organów podatkowych, które dotyczą ustalenia dodatkowego zabowiązania podatkowego. 

Artykuł został opublikowany we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Przegląd Podatkowy”.

Pobierz PDF