Aport i zmiana umowy spółki to jedna czynność. Nowelizacja ustawy o PCC usunęła wątpliwości

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 11/02/2014

Paweł Fabianowski

Paweł Fabianowski, doradca podatkowy GWW Tax, wyjaśnia, że omawiany wyrok ma znaczenie dla tych podatników, którzy w okresie do 21 kwietnia 2010 r. wnieśli do spółki wkład niepieniężny, jedna ze stron tej czynności była opodatkowana VAT, a mimo to został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych - właśnie ze względu na stanowisko prezentowane przez organy podatkowe.

Pobierz PDF