Zmarł Jerzy Kulpiński, rzecznik patentowy i of counsel w kancelarii GWW

Zmarł Jerzy Kulpiński, rzecznik patentowy i of counsel w kancelarii GWW

26.07.2022

Z żalem informujemy o śmierci Jerzego Kulpińskiego, rzecznika patentowego i of counsela w kancelarii GWW. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca o godz. 10.30 na cmentarzu Rzeszów-Wilkowyja.

Wieloletni dziekan okręgu podkarpackiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. W zakładach przemysłowych i organizacjach technicznych Rzeszowa i województwa Jerzy Kulpiński znany był jako organizator ruchu nowatorskiego w środowisku inżynierów i techników oraz działalności edukacyjnej, głównie w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Był autorem wielu opinii i ekspertyz dotyczących wynalazczości, a także opracowań dokumentacji technicznych na potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie mechaniki.

Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, Złotą Odznaką SIMP, odznaczeniem Zasłużony dla Spółdzielczości, Złotym i Srebrnym Odznaczeniem im. J. Krasickiego, odznaczeniem Zasłużony dla Wynalazczości czy Zasłużony dla samorządu rzeczników patentowych.

Był absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.