Nieruchomości

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 05.04.2016

Nie może być dowolności w nakładaniu danin publicznych

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, wójt czy burmistrz nie może określić w zarządzeniu opłat za zmianę przeznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. A to dlatego, że żaden przepis prawa nie przyznaje organom gminy kompetencji do wprowadzania takich opłat. Stanowisko takie potwierdza m. in. wyrok WSA w Krakowie z 16 marca 2016 r. (sygn. II SA/Kr1456/14). Znaczenie tego orzeczenia wyjaśnia mec. Paweł Wójcik w rozmowie z Rzeczpospolitą.

 

Inwestycje Sektora Publicznego 01.04.2013

Służebność przesyłu – między własnością a interesem społecznym

Służebność przesyłu funkcjonuje w obrocie prawnym obok służebności gruntowej oraz służebności osobistej i należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Od służebności gruntowej odróżnia ją przede wszystkim brak nieruchomości władnącej, z kolei od służebności osobistej – potrzeba ustanowienia jej na rzecz przedsiębiorcy, a nie osoby fizycznej - Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Tax.

radca prawny

Rzeczpospolita 09.10.2012

Przedsiębiorca budowlany musi zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne

Ryzyko gospodarczych turbulencji najczęściej boleśnie dotyka najsłabszych uczestników gry rynkowej. W sektorze budowlanym będą to podwykonawcy robót budowlanych. Aktualna sytuacja na tym rynku, w szczególności zaś zagrożenie brakiem wypłacalności wielu uczestników procesu inwestycyjnego, rodzi pytanie o sposoby zabezpieczenia się przed „najgorszym". Jakie one są wskazuje Jacek Olma, radca prawny GWW Legal.

Inwestycje Sektora Publicznego 01.08.2012

Prawo sąsiedzkie

Mianem prawa sąsiedzkiego określa się zespół przepisów normujących wykonywanie prawa własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Celem tej regulacji jest zminimalizowanie ewentualnych konfliktów mogących powstać między właścicielami sąsiednich nieruchomości – pisze Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Legal.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 23.07.2012

Przy wywłaszczeniu grozi czasem podwójny VAT

Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i tzw. specustawa drogowa pozwalają na wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonej pod planowaną inwestycję celu publicznego. Co do zasady za przejmowaną działkę osobie wywłaszczanej przysługuje odszkodowanie w formie pieniężnej. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego może jednak zaproponować nieruchomość zamienną - wyjaśnia Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny GWW Legal.