pl

Terytorialne różnicowanie stawek podatku akcyzowego – wyrok TSUE | ALERT

Terytorialne różnicowanie stawek podatku akcyzowego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 👉alert_10.06.2024_wyrok_TSUE_ws._harmonijnych_podatkow.pdf (gww.pl)

30 maja 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-743/22 (DISA Suministros y Trading SLU) dotyczący interpretacji dyrektywy 2003/96/WE w kontekście możliwości stosowania zróżnicowanych stawek podatku akcyzowego od olejów mineralnych przez regiony lub wspólnoty autonomiczne w ramach państwa członkowskiego. Trybunał zauważył, że wyjątki z dyrektywy nie mogą ustępować ustawodawstwu krajowemu państw członkowskich.

Tezy i znaczenie wyroku omawiają specjaliści w podatku akcyzowym Sebastian Gumiela, Dominika Kamińska oraz Renata Kabacińska.

Autorzy

Sebastian Gumiela

doradca podatkowy, radca prawny, partner GWW Tax

+22 212 00 00

Dominika Kamińska

doradca podatkowy, senior associate

+22 212 00 00

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera