pl

Projekt tzw. ustawy wodorowej trafił do konsultacji publicznych | ALERT

Rząd podejmuje konkretne kroki, żeby uregulować rynek wodoru w Polsce. Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  alert_5.06.2024_rynek_wodoru.pdf (gww.pl)
Projekt stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego Konstytucją dla wodoru, którego głównym celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Realizuje również jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Projektowane rozwiązania mają zapewnić rozwój rynku odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz jego wykorzystania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

O głównych założeniach ustawy, nowych podmiotach i instytucjach prawnych przeczytacie w dzisiejszym alercie.

Autorzy

Sebastian Gumiela

doradca podatkowy, radca prawny, partner GWW Tax

+22 212 00 00

Dominika Kamińska

doradca podatkowy, senior associate

+22 212 00 00

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera