pl

Raport nt. stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w praktyce państwowych organów podatkowych

Raport przedstawia wyniki badania praktyki państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie stosowania art. 70 § 6 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.).
Przeprowadzone badanie służyło zabraniu danych, po których analizie możliwe byłoby stwierdzenie, czy państwowe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej wszczynają postępowania karne skarbowe w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, a zatem w celu innym niż przewidziany przez ustawodawcę (vide art. 114 k.k.s. oraz art. 2 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.).

https://m.radapodatkowa.pl/pl/a/Raport-nt-stosowania-art-70-6-pkt-1-ustawy-Ordynacja-podatkowa-w-praktyce-panstwowych-organow-podatkowych-oraz-organow-kontroli-skarbowej

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera