Urszula Darkowska

Urszula Darkowska

radca prawny, partner GWW Legal

Praktyki

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

IP i Nowe technologie

Kontakt
 • Urszula.Darkowska@gww.pl
 • + 22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Urszula Darkowska

radca prawny, partner GWW Legal

Bioarrow
 • Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Występuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
 • Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń o zapłatę w skomplikowanych sprawach gospodarczych. Prowadzi m.in. sprawy o zapłatę wielomilionowych odszkodowań i kar umownych. Ponadto, reprezentuje klientów GWW w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich, w tym w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 • Od 2011 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Arbiter Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.
 • Od 2006 roku współpracuje z GWW w ramach departamentu procesowego, a od 2016 kieruje praktyką procesową GWW w Warszawie. 
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Jagielloński, ICC Arbitration ad ADR Training Programme
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa
 • Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe „Prawo własności intelektualnej” – 2019
Publikacjearrow