Przemysław Fudala

Przemysław Fudala

adwokat, associate

Praktyki

Obrót nieruchomościami

Kontakt
  • Przemyslaw.Fudala@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Przemysław Fudala

adwokat, associate

Bioarrow
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk i staży w warszawskich kancelariach prawnych.
  • Zajmuje się prawem nieruchomości, w tym procesami komercjalizacji powierzchni handlowych i biurowych. Doradza w zakresie obsługi procesów inwestycyjno-budowlanych, m.in. na etapie nabywania i zbywania nieruchomości. Zajmuje się także postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi m.in. z zakresu prawa budowlanego. 
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
  • W GWW od 2017 r.
Wykształceniearrow
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister prawa – 2016 r.
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka.