Piotr Czajka

Piotr Czajka

radca prawny

Praktyki

Ochrona danych osobowych

Prawo korporacyjne

Proces inwestycyjny

IP i Nowe technologie

Kontakt
 • Piotr.Czajka@gww.pl
 • +17 333 10 10
 • biuro w Rzeszowie

Piotr Czajka

radca prawny

Bioarrow
 • Praktykę zawodową rozpoczął w trakcie studiów prawniczych w kancelariach zajmujących się obsługą prawną dużych spółek i kontynuował ją w trakcie aplikacji radcowskiej. Założyciel i pierwszy Prezes Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laureat konkursów podatkowych organizowanych przez największe podmioty doradcze. W 2015 roku wpisany został na listę radców prawnych i rozpoczął prowadzenie własnej kancelarii zorientowanej na sektor internetowy. 
 • W bieżącej praktyce zajmuje się pomocą prawną i podatkową na rzecz startupów i nowych inicjatyw gospodarczych – szczególnie funkcjonującym w Internecie, w tym przekształceniami spółek oraz procesem inwestycyjnym. Prowadzi audyty i wdrożenia związane z funkcjonowaniem działalności zgodnej z ochroną danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych związanych z przelewami wierzytelności oraz stosowaniem klauzul niedozwolonych. Wprowadza rozwiązania związane w prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
 • Wielokrotny prelegent i wykładowca na szkoleniach związanych z branżą nowych technologii oraz danych osobowych, w tym jednej z najważniejszych konferencji technologicznych w Polsce: InternetBeta. Od 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – pilotażowej spółki powstałej przy współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego, zajmującej się waloryzacją oraz komercjalizacją prac badawczych, a także inkubacją inicjatyw gospodarczych.
 • W GWW od 2018 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa - 2011  r.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, aplikacja radcowska 2012-2014, egzamin państwowy na radcę prawnego i wpis na listę radców prawnych - 2014  r.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Bank Polski, Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro - 2014  r.
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 2019
Publikacjearrow