Maksymilian Mahor

Maksymilian Mahor

aplikant radcowski, junior associate

Praktyki

Zamówienia publiczne

Kontakt

Maksymilian.Mahor@gww.pl
t.+48 22 212 00 00
biuro w Warszawie

Maksymilian Mahor

aplikant radcowski, junior associate

Bioarrow
 • Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, włączając w to obsługę podmiotów dużej wielkości w toku realizacji umów.

 • Od 2016 r. członek zarządu Koła Naukowego Prawa Sportowego Ius et Sport na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Brał udział w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego „Prawo. Sport. Finanse" w 2017, 2018 oraz 2019 roku.
  W latach 2016–2018 członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UW.
  Członek Stowarzyszenia Prawa Sportowego Ius et Sport.

 • W GWW od 2019 r.   
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2019 r.

 • Aplikacja adwokacka – w toku.