Krzysztof Pupa

mgr inż. Krzysztof Pupa

mgr inż., rzecznik patentowy, associate

Praktyki

IP i nowe technologie

Kontakt
  • Krzysztof.Pupa@gww.pl
  • +48 17 333 10 10
  • biuro w Rzeszowie

mgr inż. Krzysztof Pupa

mgr inż., rzecznik patentowy, associate

Bioarrow
  • Z wykształcenia inżynier mechaniki, konstruktor, technolog. 
  • Poprzednio wieloletni pracownik kancelarii patentowej na stanowisku specjalisty ds. badań patentowych, w której zajmował się w szerokim zakresie własnością intelektualną, w tym m.in. prowadzeniem badań stanu techniki, czystości i zdolności patentowej, opracowywaniem dokumentacji zgłoszeniowej w tym opisów patentowych i rysunków, zarówno dla zgłoszeń patentowych w procedurze krajowej, jak i w procedurze patentu europejskiego EPO oraz międzynarodowej PCT, współpracując w tym zakresie z wieloma kancelariami zagranicznymi, prowadząc jednocześnie sprawy dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
  • W GWW od 2019 r.
Wykształceniearrow
  • Politechnika Rzeszowska, studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalności Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie.
  • Coventry University w Wielkiej Brytanii, European Engineering Studies – tytuł Bachelor of Engineering.