Transport, spedycja, logistyka

Zakres praktykiarrow
  • Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z podejmowaniem działalności i świadczeniem usług przewozowych, spedycyjnych, logistycznych, pocztowych, w tym kurierskich. 
  • Przygotowujemy wzorce umów, ogólnych warunków i regulaminów świadczenia usług przewozowych, spedycyjnych, logistycznych w ruchu krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem różnych gałęzi transportu.
  • Opracowujemy dedykowane modele prawne i projekty umów dotyczących logistyki i dystrybucji wraz z procedurami współpracy, w tym złożonych projektów dotyczących logistyki sieci handlowych. Negocjujemy umowy.
  • Zajmujemy się obsługą prawną projektów związanych z infrastrukturą logistyczną (parki logistyczne, obiekty magazynowe, przemysłowe i biurowe, flota pojazdowa, specjalistyczny sprzęt i instalacje, rozwiązania i systemy informatyczne). Negocjujemy umowy.
  • Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach spornych i procesach związanych ze świadczeniem usług przewozowych, spedycyjnych i logistycznych, a także w sprawach spornych dotyczących infrastruktury logistycznej.
  • Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej operatora logistycznego, spedytora i przewoźnika oraz ubezpieczeniem mienia stanowiącego przedmiot usług.
  • Zajmujemy się doradztwem prawnym dotyczącym prawnych wymogów w zakresie obsługi poszczególnych grup produktów, takich jak: środki żywnościowe, produkty lecznicze, towary niebezpieczne itp. 
  • Analizujemy i opiniowaniujemy projekty aktów prawnych regulujących lub wpływających na działalność branży TSL. Przygotowywujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia i warsztaty.