Zarządzanie ryzykiem i compliance

Zakres praktykiarrow
  • Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania zgodnością z przepisami prawa podatkowego.

  • Identyfikujemy i analizujemy poszczególne obszary ryzyka podatkowego, a następnie podejmujemy działania minimalizujące wystąpienia negatywnych skutków ryzyka podatkowego w przyszłości .

  • Opracowujemy polityki bezpieczeństwa, które są elementem strategii podatkowych przedsiębiorców, określają one zasady dotyczące wszystkich obszarów podatkowych w spółce - tworzą wewnętrzne ramy nadzoru podatkowego i ograniczają ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu i kluczowych osób decyzyjnych.

  • Przygotowujemy procedury dotyczące poszczególnych obszarów rozliczeń podatkowych (VAT, CIT, PIT, WHT, podatek od nieruchomości, itp.) w celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi rozliczeniami.

  • Pomagamy w realizacji obowiązków sprawozdawczych związanych z publikacją informacji o realizowanej strategii podatkowej z art. 27c ustawy o CIT. Dotyczy to podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatników o przychodach przekraczających równowartość 50 mln euro.

  • Wdrażamy rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu i kluczowych osób z działu księgowości.

  • Wdrażamy nowoczesne rozwiązania informatyczne z obszaru Digital Tax Compliance – takiej jak Tax Insight oraz I-RET,

  • Prowadzimy monitoring przepisów prawa podatkowego w wybranych zakresach, aby prowadzona działalność pozostawała w zgodzie z częstymi zmianami przepisów prawa podatkowego czy niejednoznacznym ich brzmieniem.

  • Przeprowadzamy szkolenia z zakresu Tax Compliance, w tym na temat dochowania należytej staranności w relacjach z kontrahentami, prawidłowej realizacji obowiązków raportowania schematów podatkowych.