Prawo karne

Zakres praktykiarrow
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz karnego skarbowego.
  • Reprezentujemy klientów jako obrońcy i pełnomocnicy w postępowaniach karnych i karnych skarbowych na każdym etapie tych postępowań.
  • Świadczymy pomoc prawną oraz doradzamy także w sprawach wykroczeniowych, dyscyplinarnych oraz w sprawach karnych z zagadnieniami o charakterze międzynarodowym.
  • Prowadzimy audyty procedur zabezpieczających przed ryzykiem odpowiedzialności karnej w organizacjach, a także dostosowujemy, projektujemy i wdrażamy nowe procedury w tym zakresie.
  • Przeprowadzamy wewnętrzne postępowania wyjaśniające w sytuacji podejrzenia występowania nadużyć w organizacjach oraz przygotowujemy raporty z rekomendacjami dalszego postępowania.
  • dokonujemy oceny ryzyka odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej przy przeprowadzaniu transakcji lub innych zdarzeń gospodarczych.
  • Sporządzamy opinie prawne, analizy i raporty dotyczące zagadnień z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz procedury karnej. 
  • Prowadzimy badania oraz analizy zjawiska postępowań karnych skarbowych wszczynanych instrumentalnie, w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, jak również reprezentujemy klientów w licznych postępowaniach tego rodzaju.