Fuzje i przejęcia

Zakres praktykiarrow
  • Doradzamy przy określeniu założeń transakcji oraz przy wyborze optymalnego dla naszych klientów modelu transakcji M&A.
  • Przeprowadzamy due diligence prawno-podatkowe przedmiotu transakcji w celu identyfikacji ryzyk oraz w przypadku audytu wewnętrznego zleconego przez sprzedającego -  realizujemy działania naprawcze.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji obejmującą przygotowanie dokumentów dla wybranego modelu transakcji (w tym dokumentów zabezpieczających wykonanie transakcji) oraz wsparcie w procesie negocjacji.
  • Badamy warunki transakcji pod kątem wymogu uzyskania zgody na koncentrację oraz reprezentujemy klientów w postępowaniu przed UOKiK.
  • Po przeprowadzeniu transakcji doradzamy przy wyborze docelowego modelu biznesowego i jego wdrożeniu.