„Żółta kartka” dla inwestora, czyli nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego po zmianach Prawa budowlanego

Bieżące opinie i komentarze | Lexplorers.pl | 24/08/2020

Renata Siekanko, Joanna Sebzda-Załuska

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane uchwalona w dniu 13 lutego 2020 r., wprowadza istotne zmiany w zakresie postępowania w sprawie nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Przede wszystkim zmieni się dotychczasowy charakter kary wymierzanej w tym postępowaniu – z jednorazowej na rzecz wielokrotnej możliwości jej wymierzenia. Możliwość ta pozostanie aktualna do czasu aż użytkowanie obiektu odbywać się będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Artykuł został opublikowany na portalu prawnym Lexplorers: http://lexplorers.pl/nielegalne-uzytkowanie-obiektu-budowlanego-po-zmianach-prawa-bud/