Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14

Monografie/Publikacje książkowe | Orzecznictwo w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer | 2017

Andrzej Ladziński

„Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14” w  Orzecznictwo w sprawach podatkowych – komentarze do wybranych orzeczeń pod redakcją naukową B. Brzezińskiego, W. Morawskiego.