Zarząd działa samodzielnie, ale też ponosi odpowiedzialność

Bieżące opinie i komentarze | „Dziennik Gazeta Prawna” | 02/11/2021

Marcin Borkowski

Czy rada nadzorcza i wspólnicy mogą wydać zarządowi spółki z o.o. wiążące polecenia dotyczące prowadzenia jej spraw? Otóż nie, mogą tylko kierować do zarządu niewiążące zalecenia. Na czym więc polega nadzór innych organów spółki sprawowany nad zarządem?

Na pytanie „Dziennika Gazety Prawnej” całościowo odpowiada dr Marcin Borkowski pod linkiem: <https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8283401,zarzad-dziala-samodzielnie-ale-tez-ponosi-odpowiedzialnosc.html>.