Zła umowa może zwiększyć odpowiedzialność komandytariusza

Bieżące opinie i komentarze | Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna | 26/11/2012

Marcin Borkowski

Wspólnik spółki komandytowej nazywany komandytariuszem ponosi za jej zobowiązania ograniczoną odpowiedzialność, a niekiedy może być z niej zwolniony. Jednak źle zredagowana umowa spółki może w sposób niezamierzony tę odpowiedzialność rozszerzyć – pisze dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.

 

Pobierz PDF