Wspólnik spółki może mieć dodatkowe uprawnienia i obowiązki

Bieżące opinie i komentarze | • aplikant radcowski, konsultant ds. podatków, Dziennik Gazeta Prawna | 15/10/2012

Marcin Borkowski

Kodeks spółek handlowych przewiduje, że wspólnicy spółki z o.o. powinni mieć równe prawa i obowiązki, o ile ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej. Dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal, w cyklu "Akademia prawa gospodarczego" wyjaśnia jakimi dodatkowymi uprawnieniami lub obowiązkami mogą być objęci wspólnicy na podstawie umowy.

                            

Pobierz PDF