Wspólnik może być zawieszony w korzystaniu ze swoich praw

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 21/07/2020

Marcin Borkowski

Jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w przepisach, można wystąpić do sądu o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. Ale czy do czasu wydania wyroku sąd może również zawiesić taką osobę w wykonywaniu jej praw w spółce?

Artykuł dr Marcin Borkowskiego w Akademii Prawa Gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej.